حضور کارشناسان متخصص و باسابقه و تجربه تولید بیش از 1000 محتوای متنی و تصویری توسط تیم سلام محتوا تاییدی بر ادعای تخصص و تجربه بالا این تیم است.