Author: ابوالفضل ملاکی

تولید محتوا » Archives for
استراتژیست محتوا کیست

استراتژیست محتوا کیست؟

استراتژی واژه‌ای کاربردی در تمامی حوزه‌های نیازمند مدیریت است. تولید محتوا نیز یکی از مباحث اساسی این روزهای مشاغل اینترنتی است که به شدت نیازمند

پست مهمان چیست

پست مهمان چیست و چه کاربردی دارد؟

پست مهمان یک روش‌ تعاملی بین وب سایت‌هاست که موجب افزایش تعداد بازدید کنندگان طرفین می‌شود. امروزه بسیاری از فعالان فضای مجازی از این روش

کارشناس تولید محتوا کیست

کارشناس تولید محتوا

هرکسی که به دیده شدن در فضای مجازی اهمیت می‌دهد به تولید محتوا نیاز دارد. دیده شدن برای برخی ممکن است باعث شهرت شود، برای

مدیر محتوا کیست؟

مدیر محتوا کیست و چه وظایفی دارد؟

مدیر محتوا چه نقشی در پیشرفت یک مجموعه دارد؟ آیا می‌دانید وظایف مدیر محتوا چیست و چه کارهایی انجام می‌دهد؟ باید گفت تولید محتوا یک

تشکیل تیم محتوا یا محتوا با طعم دورکاری؟

سفارش و تولید محتوا به صورت‌های مختلفی قابل انجام است، می‌توان محتوا را به صورت دورکار پیش برد و یا می‌توان با کمی هزینه بیشتر تیم تولید محتوای درون سازمانی تشکیل داد، به نظر شما کدام روش برای محتوا بهتر است.